Bạn muốn liên lạc với KHỦNG GROUP? Okay.

Bạn thích KHỦNG GROUP chưa? Tìm hiểu thêm về KHỦNG GROUP trước khi Liên Hệ nhé.

Về KHỦNG GROUP
KHỦNG GROUP là Tập Hợp những Hướng-Dẫn Từng-Bước-Một dành cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về Digital Marketing.

Chúng tôi là ai
KHỦNG GROUP được thành lập bởi một team cứng 5 thành viên có kinh nghiệm trung bình là 3 năm trong ngành Digital Marketing.

Chúng tôi tin tưởng điều gì
Có rất nhiều web chia sẻ kiến thức trong ngành rồi, nhưng một nơi có Hướng-Dẫn Từng-Bước-Một đúng kiến thức, đơn giản và dễ hiểu thì chưa. KHỦNG GROUP ra đời để làm việc đó tốt hơn.

Chúng tôi làm gì
Viết các Hướng Dẫn theo từng bước cụ thể dành cho cả người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm. Chúng tôi chia sẻ, kết nối và khẳng định năng lực bằng kiến thức.

Hiện tại, KHỦNG GROUP tập trung vào việc chia sẻ kiến thức trong các mảng sau:
+ Làm Digital Sales
+ Làm Influencer Marketing
+ Làm SEO
+ Làm Content

Giữ liên lạc
Mr. Dan – Quản lý Dự án SEO

Email: dan@mrdanvu.com
Facebook: www.fb.com/mrdanvu